• TSC Literatuur

  Zowel uit het bedrijfsleven, alsmede overheden en scholen blijkt dat er sterk behoefte is aan gerichte en praktische literatuur op het gebied van crowd management. TSC Crowd Management speelt hier met haar TSC Academy op in door haar kennis te delen door middel van de uitgave van gerichte literatuur.

  Ieder boek uit de reeks behandelt een belangrijk onderwerp van het brede begrip crowd management. De link tussen theorie en praktijk blijft hierin een uitgangspunt, zodat de boeken als bruikbaar handboek kunnen dienen.
 • TSC Literatuur

  Zowel uit het bedrijfsleven, alsmede overheden en scholen blijkt dat er sterk behoefte is aan gerichte en praktische literatuur op het gebied van crowd management. TSC Crowd Management speelt hier met haar TSC Academy op in door haar kennis te delen door middel van de uitgave van gerichte literatuur.

  Ieder boek uit de reeks behandelt een belangrijk onderwerp van het brede begrip crowd management. De link tussen theorie en praktijk blijft hierin een uitgangspunt, zodat de boeken als bruikbaar handboek kunnen dienen.
 • TSC Literatuur

  Zowel uit het bedrijfsleven, alsmede overheden en scholen blijkt dat er sterk behoefte is aan gerichte en praktische literatuur op het gebied van crowd management. TSC Crowd Management speelt hier met haar TSC Academy op in door haar kennis te delen door middel van de uitgave van gerichte literatuur.

  Ieder boek uit de reeks behandelt een belangrijk onderwerp van het brede begrip crowd management. De link tussen theorie en praktijk blijft hierin een uitgangspunt, zodat de boeken als bruikbaar handboek kunnen dienen.
 • TSC Literatuur

  Zowel uit het bedrijfsleven, alsmede overheden en scholen blijkt dat er sterk behoefte is aan gerichte en praktische literatuur op het gebied van crowd management. TSC Crowd Management speelt hier met haar TSC Academy op in door haar kennis te delen door middel van de uitgave van gerichte literatuur.

  Ieder boek uit de reeks behandelt een belangrijk onderwerp van het brede begrip crowd management. De link tussen theorie en praktijk blijft hierin een uitgangspunt, zodat de boeken als bruikbaar handboek kunnen dienen.
 • TSC Literatuur

  Zowel uit het bedrijfsleven, alsmede overheden en scholen blijkt dat er sterk behoefte is aan gerichte en praktische literatuur op het gebied van crowd management. TSC Crowd Management speelt hier met haar TSC Academy op in door haar kennis te delen door middel van de uitgave van gerichte literatuur.

  Ieder boek uit de reeks behandelt een belangrijk onderwerp van het brede begrip crowd management. De link tussen theorie en praktijk blijft hierin een uitgangspunt, zodat de boeken als bruikbaar handboek kunnen dienen.
 • TSC Literatuur

  Zowel uit het bedrijfsleven, alsmede overheden en scholen blijkt dat er sterk behoefte is aan gerichte en praktische literatuur op het gebied van crowd management. TSC Crowd Management speelt hier met haar TSC Academy op in door haar kennis te delen door middel van de uitgave van gerichte literatuur.

  Ieder boek uit de reeks behandelt een belangrijk onderwerp van het brede begrip crowd management. De link tussen theorie en praktijk blijft hierin een uitgangspunt, zodat de boeken als bruikbaar handboek kunnen dienen.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Literatuur

Boek 1: Crowd Management & Bezoekersgedrag

In deze eerste uitgave van de TSC Academy biedt directeur en tevens auteur van het boek de lezer inzicht in het vak crowd management en legt een brug tussen theorie en praktijk.

In vier delen wordt het vak crowd management belicht, bedoeld als korte inleiding om meer begrip en inzicht te geven in het gedrag van bezoekers en crowd management principes. Er wordt stilgestaan bij de wetenschappelijke theorieën, waarna deze vervolgens op de vaak complexe praktijk worden toegepast met behulp van praktische en toepasbare richtlijnen.

Boek 2: Crowd Management & Risicoanalyse

Als onderdeel van een crowd managementplan is de risico analyse een belangrijk, maar tevens een zeer complex onderwerp in de praktijk. In dit beknopte boekje wordt hierop een verkenning gemaakt  en is een voorzichtige handleiding geschreven om stapsgewijs tot een goede en gestructureerde risico analyse te komen. Onder andere komen ook de onderwerpen risicobeleving en het managen van deze risico’s aan bod.

Boek 3: 11 Manieren om naar massa’s te kijken

In tegenstelling tot de vorige twee edities, geschreven door Gerard van Duykeren, is deze nieuwe editie over massa’s geschreven door Hans van de Sande. Als adviseur, onderzoeker en docent is hij regelmatig betrokken bij maatregelen ter handhaving van de openbare orde, crisisbeheersing en dergelijke.

Als icoon in de wereld van de sociale psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, weet Hans van de Sande als geen ander wetenschappelijke kennis en intelligentie te combineren en te vertalen naar transparante en begrijpelijke zaken. Onder uitgave van TSC heeft hij zijn kennis verzamelt in dit boek en neemt hij de lezer mee in de wereld van de psyche en gedrag van mensen in een massa.

In 11 delen worden massa’s vanuit verschillende invalshoeken belicht: de rol van de individu in de massa, motivatie tot massagedrag, soorten massa’s, gevaar van massa’s, sociologie van de massa, machtsaspect van een massa, staatsrechtelijke kanten van de massa, invloed van de massa als situatie, temporele kenmerken van de massa, omgang met massa’s, mediabelangstelling voor massa’s. TSC is vereerd samen met Hans van de Sande deze uitgave te mogen presenteren. Meer informatie over het boek kunt u ook vinden op www.11manieren.nl.

Boek 4: Crowd Management & Evacueren

Binnen de reeks boeken uitgegeven door de TSC Academy, presenteert The Security Company (TSC) een nieuwe uitgave: Crowd Management & Evacueren. In het ruim 200 pagina’s tellende boek, geschreven door Gerard van Duykeren, wordt u alles bijgebracht over evacueren.

TSC verbindt evacuatie echter met woorden als ‘veilig’, ‘gezond’, ‘dankbaarheid’ en ‘weer bij elkaar’. Want dat is het resultaat van een goed uitgevoerde evacuatie. Daarnaast, wie het aspect evacuatie tijdens de voorbereidingen, het plannen van het evenement, serieus neemt, is beter voorbereid en denkt beter na over een logistiek goede toegankelijkheid. De bezoeker vertrouwt immers vaak volledig op de organisatie.

Wij laten u dan ook graag kennis maken met het eerste boek, geheel geweid aan het onderwerp ‘evacueren bij publieksevenementen’.
Het biedt een praktische leidraad om bekend te worden met alle disciplines rondom evacueren, maar het is ook een zeer bruikbare tool om tot een ontruimingsplan te komen. In drie delen wordt ‘evacueren’ belicht. Achtereenvolgens wordt de menselijke kant, de praktische kant en de wet- en regelgeving behandeld.

Literatuur bestellen

Geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd de literatuur van de TSC Academy te lezen.

Een bestelling of vragen over meer informatie over het boek kunt u richten aan The Security Company; administratie@tsc.nl.  

Crowd Management & Bezoekersgedrag:
€19,95 excl. verzendkosten
Crowd Management & Risicoanalyse:
€19,95 excl. verzendkosten
11 Manieren om naar massa’s te kijken:
€28,00 incl. verzendkosten
Crowd Management & Evacueren:
€24,95 exclusief verzendkosten